Passend onderwijs

Cammarata biedt individuele begeleiding voor leerlingen in het basisonderwijs. Daarnaast verzorgen we ook Remedial teaching op school. Sinds onze oprichting in 2017 zijn wij actief in Rotterdam en omstreken.
Onze begeleiders hebben verschillende functies binnen het basisonderwijs bekleed. Hierbij kunt u denken aan (SO-/sbo-) leerkracht, onderwijsassistent, remedial teacher en intern begeleider. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling, de hulpvraag en de beschikbaarheid zoeken wij de meest passende persoon voor de begeleiding.
Op deze pagina vindt u meer informatie over onze werkwijze en de inzet van het schoolbudget. Daarnaast denken we graag met u mee over de mogelijkheid extra ondersteuning te realiseren middels het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

“Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, waar de school zelf niet in kan voorzien”

Hoe gaan we te werk?

Onze ondersteuning en begeleiding wordt eerst door de basisschool aangevraagd. De school heeft een leerling in beeld waar zorgen over zijn, bijvoorbeeld over leer- of ontwikkelingsproblemen, maar ook achterstanden opgelopen door lockdowns of andere redenen van afwezigheid. Voor iedere leerling zoeken we een passende oplossing.
In elke stad wordt de ondersteuning op school anders georganiseerd. In Rotterdam werken we samen met Primair Passend Onderwijs (PPO). Vanuit deze organisatie worden de leerlingen gemonitord en wordt externe begeleiding gefinancierd. Binnen Rotterdam wordt gewerkt met het zogeheten schoolbudget. In andere steden waar we werken (Vlaardingen, Spijkenisse, Maassluis, Barendrecht) zijn andere samenwerkingsverbanden actief waar andere regels gelden. Het kan zijn dat onderstaande informatie over het schoolbudget misschien niet overeenkomt met uw situatie. We hebben echter inmiddels ervaring opgedaan met verschillende instanties en netwerken, waardoor we erop vertrouwen dat we ook voor de basisschool in uw stad of wijk ondersteuning kunnen realiseren.

Schoolbudget

Sinds het schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van het schoolbudget. Dit budget is bedoeld voor het extra ondersteunen van leerlingen binnen de eigen school die anders naar een andere vorm van onderwijs zouden zijn uitgestroomd én voor de extra ondersteuning van leerlingen die zonder deze ondersteuning niet kunnen worden toegelaten.

De intern begeleider of directeur vraagt deze ondersteuning aan in overleg met PPO, waarbij ook aangegeven dient te worden hoe zij dit budget gaan inzetten. Dat wil zeggen; wie komt de leerling begeleiden, welke doelen worden er gesteld en voor hoeveel uur per week wordt de begeleiding aangevraagd?
Met deze informatie komt de school vervolgens bij Cammarata terecht. Bij het eerste gesprek zullen we vooral vragen stellen en luisteren. Wat heeft de leerling nodig? Waar is de school naar op zoek? Waar loopt de school het meest tegenaan?
Na dit eerste gesprek gaan wij hard aan de slag om zo snel mogelijk een passende begeleider voor de desbetreffende leerling te vinden, hierbij lettend op expertise, beschikbaarheid en niet geheel onbelangrijk; past de begeleider bij het kind?

Wanneer we een begeleider hebben gevonden die aansluit bij de wensen van de school én de behoeften van de leerling, plannen we in overleg met school een kennismakingsgesprek in. In dit gesprek leren onze begeleider en de school/leerkracht/intern begeleider elkaar kennen. We bespreken de wensen, verwachtingen en de hulpvraag van de leerling gedetailleerd door. Als alle afspraken duidelijk zijn, kan er na dit gesprek meteen gestart worden met de begeleiding van de leerling.

We streven ernaar dit proces, van het eerste gesprek tot de start van de begeleiding, in 2 weken te hebben georganiseerd. Bij complexe situaties of aanvragen kan het zijn dat het langer duurt.

Nationaal Programma Onderwijs

Naast het reguliere schoolbudget is er de komende jaren ook de mogelijkheid extra ondersteuning te realiseren middels het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

De overheid hoopt een groot deel van de leerlingen weer goed op de rit te krijgen, na de onderbroken leerjaren die achter ons liggen. Sommige kinderen hebben bij het thuisonderwijs niet altijd de meest passende ondersteuning gekregen. Daarom maakt de overheid voor de komende jaren extra financiële steun mogelijk. Hiermee kunnen we met zijn allen ervoor zorgen dat de leerlingen hun achterstanden weer kunnen inlopen en het extra zetje krijgen dat ze nodig hebben.

Zo goed mogelijk inzetten

Deze extra financiële steun zorgt tegelijkertijd ook voor moeilijke vraagstukken; hoe gaan we deze steun zo goed mogelijk inzetten? Schaffen we nieuw materiaal aan, of zetten we juist in op extra handen in de klas? Nemen we een extra leerkracht, een onderwijsassistent of een remedial teacher? Welke leerlingen selecteren we voor de extra ondersteuning?

Meedenken

Wij denken met u mee en onderzoeken samen met u alle mogelijkheden. Bij Cammarata hebben we de expertise in huis en onze begeleiders staan te trappelen om samen te werken met de leerkrachten en de leerlingen.