”Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid.”

Wij zijn Alessia van Veen en Tamar Yifrah, twee gemotiveerde young professionals. Door onze ervaring in het onderwijs zijn wij op de hoogte van de behoefte naar passende maatwerkers en de moeilijkheden die scholen ervaren om deze maatwerkers te vinden. Wij dragen dan ook graag ons steentje bij door de begeleiding uit te voeren én voldoende begeleiders aan te bieden. Ieder kind dat in aanmerking komt voor maatwerk, zou dat volgens ons ook moeten krijgen. Wij bieden kinderen (en daarmee scholen) daarom de passende begeleiding voor ieder kind met deze specifieke onderwijsbehoeften.